VYPROŠŤOVÁNÍ U DOPRAVNÍCH NEHOD
 

Česká asociace hasičských důstojníků z.s., odborná skupina "Technické činnosti"

Důležité informace
PRAVIDLA SOUTĚŽÍ VE VYPROŠŤOVÁNÍ
u dopravních nehod

(Pokyn č. 15/2015 GŘ HZS ČR ze dne 8.dubna 2015)

UPRAVENÁ VERZE PRO TISK

Provedení a hodnotící kritéria pro oblasti

Hodnotící tabulky (*.docx) pro oblasti

Hodnotící tabulky - tabulky (*.xlms) + komentář

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ
ve vyprošťování u
dopravních nehod
2018

Zásady jeho vedeníROZHODČÍ
soutěží ve vyprošťování u
dopravních nehod


Vzor oděvu pro rozhodčí

Etický kodex
organizátorů, rozhodčích
a soutěžících
v soutěžích
vyprošťování u dopravních nehodDOPORUČENÉ
SCÉNÁŘE
pro
soutěže ve vyprošťování u
dopravních nehod

Duben 2016

 

DOPORUČENÝ
JEDNOTNÝ PŘÍSTUP

pro organizaci a hodnocení u soutěží ve vyprošťování  u
dopravních nehod


 

Informace k soutěži
ve vyprošťování u
dopravbních nehod


Tyto informace je vhodné založit
k dokumentaci u pořadatele soutěže
a předat k dalšímu zpracování
pro GŘ HZS ČR.
 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

přehled

nejvýznamnějších

soutěží

 

 


NÁVRH -> Pravidla soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod <- NÁVRH
Návrh ze dne 27. 2. 2018 zpracovaný Pracovní skupinou „Vyprošťování“, jmenované SIAŘ GŘ HZSČR č. 11/2017.
 V textu jsou zvýrazněny návrhy změn Pokynu GŘ HZS ČR č. 15/2015 GŘ HZS ČR, ze dne 8.dubna 2015.
V současnosti dochází ke korektuře v rámci SIAŘ za účelem jejich neprodleného vydání.
Pravidla - vše ; Provedení a hodnotící kritéria pro oblast: TA, TE, PP.
Hodnotící tabulky pro oblast: TA, TE, PP a celkové hodnocení.


Důležité informace

Tvorbu a aktualizaci těchto stránek provádí:

Česká asociace hasičských důstojníků

Kontakt: Ing. Martin Žaitlik (GSM 602 794 666)