VYPROŠŤOVÁNÍ U DOPRAVNÍCH NEHOD
 

Česká asociace hasičských důstojníků z.s., odborná skupina "Technické činnosti"

Důležité informace
PRAVIDLA SOUTĚŽÍ VE VYPROŠŤOVÁNÍ
u dopravních nehod

(Pokyn č. 15/2015 GŘ HZS ČR ze dne 8.dubna 2015)

UPRAVENÁ VERZE PRO TISK

Provedení a hodnotící kritéria pro oblasti

Hodnotící tabulky (*.docx) pro oblasti

Hodnotící tabulky - tabulky (*.xlms) + komentář

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ
ve vyprošťování u
dopravních nehod
2017

Zásady jeho vedeníROZHODČÍ
soutěží ve vyprošťování u
dopravních nehod


Seznam proškolených rozhodčí
pro hodnocení oblasti první předlékařské pomoci

Etický kodex
organizátorů, rozhodčích
a soutěžících
v soutěžích
vyprošťování u dopravních nehodDOPORUČENÉ
SCÉNÁŘE
pro
soutěže ve vyprošťování u
dopravních nehod

Duben 2016

 

DOPORUČENÝ
JEDNOTNÝ PŘÍSTUP

pro organizaci a hodnocení u soutěží ve vyprošťování  u
dopravních nehod


 

Informace k soutěži
ve vyprošťování u
dopravbních nehod


Tyto informace je vhodné založit
k dokumentaci u pořadatele soutěže
a předat k dalšímu zpracování
pro GŘ HZS ČR.
 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

přehled

nejvýznamnějších

soutěží

 

 

 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu1/D
Dopravní nehoda
na pozemních komunikacích
obecně


2/D
Vyprošťování osob z
havarovaných vozide
l


3/D
Dopravní nehody s velkým
počtem zraněných osob


4/D
Odstraňování následků
dopravních nehod na
pozemních komunikacích


5/D
Automobily s palivem
CNG, LPG


6/D
Automobily s
hybridním pohonem

 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Konspekty odborné přípravy jednotek požární ochrany - dopravní nehody

4-2-01 Konstrukce vozidel
4-2-02 Pracovní postupy při vyprošťování
4-2-03 Speciální technické prostředky pro vyprošťování
4-2-04 Taktika zásahu při dopravních nehodách
4-2-05 Zásah u vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, Bio DME, Hybrid, Fuel Cell, H2)

 

Pomůcka velitele jednotky požární ochranyOsobní automobil


Autobus


Nákladní automobil

  Crash Recovery System
Systém vyprošťování při dopravních nehodách
(mobilní databáze informací o vozidlech -
pdf - 17 MB)

Návody pro záchranáře
(veřejné informace / odkazy)

 


Využívání autovraků
pro potřeby výcviku JPO
Stanovisko
Ministerstva životního prostředí
ve věci využívání autovraků
pro potřeby výcviku JPO
(Č.j.MV-84987-3/PO-IZS-2015
, 30.6.2015)

Vybrané dokumenty

 


Důležité informace

Tvorbu a aktualizaci těchto stránek provádí:

Česká asociace hasičských důstojníků

Kontakt: Ing. Martin Žaitlik (GSM 602 794 666)